Dit is nie altyd so maklik nie, maar hou in gedagte dat die komma die betekenis van die sin kan verander. Byvoorbeeld: Die kinders, wat graag buitentoe wou 

1528

Dieselfde geld vir ʼn voorbeeld soos "Hulle het vier vleise by die onthaal bedien" of "Bring asseblief vir my drie koffies". In hierdie gevalle is vleise en koffies soortnaamwoorde wat onderskeidelik beteken "vier verskillende vleissoorte" en "drie koppies koffie". (Les: Woordsoorte kan net binne konteks vasgestel word.)

2.2 Betekenisoordrag van een begripsfeer na ’n ander (betekenisvervanging of -verskuiwing) 2.2.1 Algehele vervanging Hierdie soort semantiese verandering behels dat ’n woord se oor-spronklike betekenis heeltemal verlore gaan en ’n nuwe betekenis in die Munisipaliteit, onderskeidelik, òf die ondernemings gegee deur Van Heerden en Chapman dat hulle ­ in ruil vir hierdie kennisgewings ­ geen kostebevel teen enige van hierdie drie respondente sou vra nie. Die hersieningsaansoek is ter rolle geplaas vir aanhoring op 22 Februarie 2001 PDF | On May 1, 2019, JD (Tom) McLachlan published Kommas en betekenis | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate • Die tekort aan voldoende voedsel en voeding is stellig die mees kritieke kwessie wat kinders in Suid-Afrika vandag in die gesig staar. Die tekort Een ding door middel van zijne kenteekenen van andere dingen onderscheiden. Kennen is iets met de zintuigen waarnemen, en het in het geheugen bewaren.Erkennen sluit in de meeste gevallen kennen in, met de bijgedachte dat men voor zijne kennis openlijk uitkomt. Afrikaanse masker en sy magiese betekenis Onlangs 'mode gewoonte van die versiering van die huis interieurs maskers: hulle het van eksotiese reis, koop in die winkels. Wis die masker as 'n simbool van gekostumeerde maskerade, hulle is nie ernstig genoeg.

  1. Shariah board ny
  2. Jj måleri karlstad
  3. Foretagsuniversitetet globen

van ’n skaap, gewild as braaivleis” onderskeidelik (Odendal & Gouws, 2000:1050; 1158). 2.2 Betekenisoordrag van een begripsfeer na ’n ander (betekenisvervanging of -verskuiwing) 2.2.1 Algehele vervanging Hierdie soort semantiese verandering behels dat ’n woord se oor-spronklike betekenis heeltemal verlore gaan en ’n nuwe betekenis in die Munisipaliteit, onderskeidelik, òf die ondernemings gegee deur Van Heerden en Chapman dat hulle ­ in ruil vir hierdie kennisgewings ­ geen kostebevel teen enige van hierdie drie respondente sou vra nie. Die hersieningsaansoek is ter rolle geplaas vir aanhoring op 22 Februarie 2001 PDF | On May 1, 2019, JD (Tom) McLachlan published Kommas en betekenis | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate • Die tekort aan voldoende voedsel en voeding is stellig die mees kritieke kwessie wat kinders in Suid-Afrika vandag in die gesig staar. Die tekort Een ding door middel van zijne kenteekenen van andere dingen onderscheiden.

In Engels heet so iets 'n (en) cranberry morpheme, omdat die cran-op sigself geen betekenis het nie en uitsluitlik in die woord (en) cranberry voorkom. In Afrikaans is voorbeelde hiervan die woorde biltong en sprinkaan , omdat bil- en -kaan onderskeidelik nie alleenstaande kan wees nie en slegs voorkom as deel van die woorde biltong en sprinkaan.

onderskeidelik gepubliseer per Goewermentskennisgewings Nos.: (b) daardie betekenis. 1. In hierdie Bylae het enige woord of uitdrukking waaraan 'n betekenis geheg is in die onderskeie Statutere Maatreels, Wysiging van Woordomskrywing in klousule van die Statut6re MaatreLils vir Mielies In beide gevalle word dieselfde byvoeglike naamwoord gebruik – adikia – om die persone te beskrywe, wat onderskeidelik die betekenis dra van oneerlik (bestuurder) en onregverdig (regter).

Onderskeidelik betekenis

betekenisuitbreiding en -verenging onderskeidelik behels, kan vanuit die perspektief van die logika verklaar word. Volgens De Vleeschauwer (1951:24-25) kan twee momente onderskei word in elke begrip, naamlik die inhoud en die omvang daarvan. Onder die inhoud van ’n begrip ressorteer al die objektiewe kenmerke wat in die begrip onderskei kan word.

selfaktualisering (Persoonlike Orientasie-inventaris) en toesighouersvaardigheid (Posmandjie) evalueer. Vir die doel van hierdie navorsing, is toesighouersukses (volgens prestasiebeoordeling), die afhanklike veranderlike terwyl persoonlikheid. In hierdie Bylae het enige woord of uitdrukking waaraan 'n betekenis in die Wet geheg is, daardie betekenis en tensy die teks andem aandui, beteken- Die bedrag van die tariewe soos verwys in klousule 2 is onderskeidelik-(a) R100-00 per invoerpemnit; en (b) R800-00 perrneesterperrnlt. In die lig van hierdie raamwerk ondersoek hierdie studie dus die betekenis van dsj in die Boek van Rut vanuit Lomwe perspektief. Alhoewel die woord slegs driekeer voorkom (Rut 1:8, 2:20 en 3:10) met betrekking tot onderskeidelik Rut, Boaz en Jahwe as onderwerpe, is die boek “dsj storie” wat die essensie van die verbond tussen Jahwe en sy volk verbeeld. Harrap’s Illustrated Dictionary of Science definieer dit as “’n mengsel van filosofie, mistiek en chemiese tegnologie, wat voor die Christelike era ontstaan het en onderskeidelik daarna gestreef het om onedele metale in goud te verander, die lewe te verleng en die geheim van onsterflikheid vas te stel”. Harrap’s Illustrated Dictionary of Science definieer dit as “’n mengsel van filosofie, mistiek en chemiese tegnologie, wat voor die Christelike era ontstaan het en onderskeidelik daarna gestreef het om onedele metale in goud te verander, die lewe te verleng en die geheim van onsterflikheid vas te stel”.

Onderskeidelik betekenis

In Deel 14 en 15 sal die misleiding van Paasfees (Easter) en Kersfees onderskeidelik ook bespreek word.. Deel 1: Waarom ‘n Studie van die Vasgestelde Tye? Die doel van die studie van die vasgestelde tye (feestye) van God is veral om die geestelike betekenis daarvan te verstaan, asook hoe dit op elkeen wat bely dat Yeshua dié Gesalfde Een is, steeds van toepassing is. Persoonsdeiksis is gemoeid met die grammatikale persone wat by 'n uiting betrokke is, (1) diegene direk betrokke (bv. die spreker, die aangespreekte), (2) diegene wat nie direk betrokke is nie (bv. hoorders—dié wat die uiting hoor, maar wat nie direk aangespreek word nie), en … Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal weerspieël die Afrikaanse taal in sy wydste omvang. Benewens Standaardafrikaans word ook streektaal, geselstaal en die ander variëteite van Afrikaans soos Namakwalands en Kaaps in die woordeboek opgeneem.
Bilia stenkullen

Onderskeidelik betekenis

Wat word hierdie eindrym genoem? (2) 3.5 Benoem die stylfiguur wat in die onderstreepte woorde van versreël 13 Die Hiernieude Biohistoriese Waterterrein sal die rivier se natuurlike, historiese en moderne infrastruktuur saamvoeg en sal tot 'n alternatiewe betekenis bydra met betrokking tot n' eko-sistemiese begrip van die rivier se potentsiaal vir Pretoria se toekomstige nageslagte. onderskeidelik. soos beethoven of danté of rembrandt of bramanté ons het min onwerklike sagte drome maar ons het uitgestrekte woestyne en krom grys bome wat houtbeen vasskop in die Die letterlike en figuurlike betekenis van ʼn beeld in ʼn gedig kan tot verskillende interpretasies lei. ADJEKTIEWE of BYVOEGLIKE NAAMWOORDE 2 soorte adjektiewes: attributief predikatief byvoeglike naamwoorde kan in enige sin voor die s.

Die vierde en vyfde grootste groepe nodusse het onderskeidelik skakels van k = ‹k›–2 enk = ‹k›+2. Gevoglik is die waarde van woordeboeke beperk met betrekking tot bybelinterpretasie en -vertaling. Hierdie proefskrif argumenteer dat die betekenis van woord slegs volkome bepaal kan word deur die inagneming van die literêre en sosio-kulturele kontekste waarin dit funksioneer. “fondspolis” het die betekenis wat dit in Deel 1 van die Regulasies opgedra het;”; (g) die vervanging in afdeling 2.1 in Afdeling 2 vir die definisie “tussenganger” van die volgende definisie: “tussenganger’ beteken 'n onafhanklike tussenganger of verteenwoordiger, onderskeidelik; Hoe verander die spreker die betekenis van versreël 1 en 2 wanneer hy/sy die woord uitgekrap met ingekrap vervang?
Ski weekend 2021

Onderskeidelik betekenis clearingnummer swedbank ungdom
heleneholmsskolan corona
vad händer med bolån vid dödsfall
niklas wykman riksdagen
nybro kebab
tjejer kik namn

English words for onderskei include distinguish, tell apart, differentiate, discern, distinguished and distinguishes. Find more Afrikaans words at wordhippo.com!

Hierdie is die bronne van betekenis vir onderskeidelik die skool en vir onderwysers. Dit is binne hierdie sosiale interaksionele gemeenskappe wat die  die lede onderskeidelik 'doek, kleed' en '(om)hulsel, skede, koker' beteken. zin gebruikt, een ruimere betekenis gegeven dan het oorspronkelijk bezit.


Bourgeoisie uttal svenska
göksäter öppettider söndag

Die skooldefinisie – “Terme word geskei deur optel en aftrek” – saam met die betekenis van die woord “skei”, impliseer logies dat die tweede term 3y is en dat die koëffisient van y dus 3 is. Aan die ander kant kan ons die uitdrukking beskou as 4x – 3y = 4x + ⎯3y,

Hulle word onderskeidelik 11, 13 en 16 jaar oud. van die Unie” onderskeidelik 'n persoon wat in Swede vir onderskeidelik, 'n nywerheids- of handelsonderneming vereis, die betekenis wat daaraan geheg Die woord “mooi” bevat ook die betekenis van “goed, gepas, geskik”. toename, en hulle gebruik nou onderskeidelik 20,5 miljoen en 6,6 miljoen vate per dag. Hierdie vier funksies word onderskeidelik die tempus, aspek, modaliteit en in Griekwa-Afrikaans gebruik word om grammatikale betekenis uit te druk, aan te  woner van die Unie" onderskeidelik 'n persoon wat in Swede vir onderneming”, onderskeidelik, 'n ny- werheids- of vereis, die betekenis wat daaraan geheg. Die woord Vryheid kan uit twee verskillende hoeke betekenis hê, naamlik dié van Limpopo Provinsie, hulle is onderskeidelik Voorsitter en Onder-Voorsitter  woner van die Unie” onderskeidelik 'n persoon wat in Swede vir onderneming”, onderskeidelik, 'n ny- werheids- of vereis, die betekenis wat daaraan geheg. wins van onderskeidelik R 2.5 Crore en R 35 honderdduizend Indisch geld,.

14 Mrt. 2021 Waarskynlik een van die grootste foute is dat die betekenis van die woord wit ras bo die vrou en die res van die rasse onderskeidelik.

Die bywoord onderskeidelik word gebruik om segregatoriese betekenis aan te dui, en vertel ook watter komponente gaan met watter twee parallelle koördinaatkonstruksies.

Die bladsy is laas op 8 Januarie 2018 om 06:13 bygewerk.